Code Republic Lab

Code Republic Lab-ը (կարճ՝ Lab) Picsart Academy-ի ուսումնահետազոտական և ինտենսիվ պրակտիկայի դեպարտամենտն է։ Այստեղ Ակադեմիայի ուսանողները զարգացնում են իրենց գործնական հմտությունները, իրականացնում են տարբեր բարդության և խորության մի շարք նախագծեր՝ ձեռք բերելով հարուստ փորձ և ներկայանալի պորտֆոլիո։

Picsart Academy-ի նպատակը ոչ միայն տեսական եւ գործնական դասընթացների կազմակերպումն է, այլև ամբողջական թիմային աշխատանքի կազմակերպումը, որի միջոցով ուսանողները ձեռք կբերեն անփոխարինելի աշխատանքային փորձ։ Code Republic Lab-ում ուսանողը ոչ միայն ամրապնդում է իր տեսական և գործնական հմտությունները՝ աշխատելով բարդ ակադեմիական նախագծերի վրա, այլ նաև զարգացնում է հաղորդակցական եւ կազմակերպչական ունակությունները՝ դառնալով անփոխարինելի թիմակից ապագա աշխատավայրում։ Lab-ում կազմակերպվում են կարճաժամկետ և երկարաժամկետ պրակտիկայի նախագծեր (internship)` Ակադեմիայի բոլոր ուսանողների համար, սակայն լավագույններին նաև տրվում է բացառիկ հնարավորություն դառնալ Lab-ի լիիրավ աշխատակից։

Ինչպե՞ս միանալ Lab-ին

Code Republic Lab-ը բաղկացած է երկու մեծ ենթաբաժիններից.

  • Bootcamp - նախատեսված է սկսնակների համար՝ ծրագրավորման բազային հմտությունները և փոքր նախագծերի իրականացման գործնական գիտելիքները զարգացնելու համար։
  • R&D (Research and Development) - նախատեսված է փորձառու ուսանողների համար՝ միջին և մեծ նախագծերում թիմային աշխատանքի և խորացված հմտությունների զարգացման համար։

Ամբողջ Lab-ի շրջանակներում ուսանողները մասնակցում են մարզումներին և նախագծերին հինգ փուլերի շրջանակներում, որոնցից առաջին երկու փուլը Bootcamp ենթաբաժնում են, իսկ հաջորդ երեք փուլը՝ R&D-ում։ Փուլերին հղվում ենք որպես «մակարդակներ» և համարակալում համապատասխանաբար 0, 1, 2, 3, 4 թվերով՝ լրացնելով մակարդակին բնորոշ անվանումով.

  • Մակարդակ 0 - Combat Skills
  • Մակարդակ 1 - Battle of the Brave
  • Մակարդակ 2 - Special Mission
  • Մակարդակ 3 - Elite Forces
  • Մակարդակ 4 - Lab Engineer

Lab-ին միանալու համար ուսանողներն անցնում են թեստերի ու քննությունների շարք` ըստ որի որոշվում է ամենահարմար մակարդակը, որից հորդորվում է սկսել մարզումներն ու նախագծերը։ Lab-ն ամբողջությամբ կազմակերպվում է Ակադեմիայի ուսանողների համար, բայց երբեմն R&D բաժնում կազմակերպվում են նաև պրակտիկայի բաց ծրագրեր (internships), որոնց դիմելու համար պարտադիր չէ լինել Ակադեմիայի ուսանող, սակայն կարևոր է հիշել, որ դիմելուց հետո անհրաժեշտ է բավարարել բոլոր նախապայմանները։

մակարդակներ

Lab-ի մակարդակների մանրամասները

Մակարդակ 0. Combat Skills

«Մակարդակ 0. Combat Skills» փուլը Lab-ի Bootcamp բաժնում է։ Այս փուլը տևում է մինչև 4 ամիս։ Սա առաջին փուլն է, որին կարող են մասնակցել այն ուսանողները, որոնք ձեռք են բերել բազային գիտելիքներ և ունեն պարզագույն խնդիրներ լուծելու հմտություններ։ Փոփոխականների, պայմանների, ցիկլերի ու զանգվածների իմացությունը բավարար է այս մակարդակում մարզումներին մասնակցելու համար։ Ուսանողները դիմում են Lab-ի մակարդակ 0-ին՝ նշելով նախընտրելի ծրագրավորման լեզուն, որով կհանձնեն ընդունելության թեստերն ու քննությունները, ինչպես նաև կմասնակցեն մարզումներին համապատասխան լեզվի խմբակին։

Քննությունը հաղթահարելու դեպքում դիմորդը միանում է Lab-ի «Մակարդակ 0. Combat Skills» փուլից, որտեղ ուսումնասիրելու է բոլոր այն հիմնական և կարևոր խնդիրները, որոնք պարտադիր են ցանկացած ծրագրավորման լեզու սովորելիս։ Խնդիրների ցանկում ներառված են ինչպես, օրինակ, թվի ֆակտորիալի հաշվման, ֆիբոնաչիի հաջորդականության կամ զանգվածում մաքսիմում արժեք գտնելու խնդիրներ, այնպես էլ Leetcode, Code Signal և այլն նմանատիպ հարթակներից ընտրված լավագույն խնդիրները, տվյալների կառուցվածքների իրականացումներ, բիթային և ալգորիթմական խնդիրներ։ Մասնակցության ամբողջ ընթացքում ուսանողները յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ունենում են գործնական հանդիպումներ իրենց տեխնիկական ղեկավարի հետ և սովորում են մի շարք հնարքներ՝ մշակելով իրենց Coding style-ն ու հմտությունները։

Կարևոր է հիշել, որ յուրաքանչյուր շաբաթ կազմակերպվում են ամփոփիչ քննություններ և թեստեր՝ մասնակցիների գիտելիքների ստուգման նպատակով, որոնք ձախողելու դեպքում ուսանողը դուրս է մնում Lab-ից և կարող է նորից դիմել Lab՝ սպասելով հաջորդ ընդունելությանը։

Մակարդակ 1. Battle of the Brave

«Մակարդակ 1. Battle of the Brave» փուլը Lab-ի Bootcamp բաժնի վերջին փուլն է, որը տևում է մինչև 3 ամիս։ Այս փուլին մասնակցելու համար ուսանողները պետք է հանձնեն քննություններ և թեստեր, որոնք ներառում են «Մակարդակ 0. Combat Skills» փուլի բոլոր թեմաները։ Սա նաև ենթադրում է, որ ուսանողները, որոնք մասնակցել և հաջողությամբ հաղթահարել են «Մակարդակ 0. Combat Skills» փուլը՝ կարող են միանգամից անցում կատարել «Մակարդակ 1. Battle of the Brave»։

Այս փուլում Lab-ի մասնակիցները, ունենալով խորքային գիտելիքներ և մի շարք կարևոր հմտություններ իրենց ընտրած ծրագրավորման լեզվում, իրականացնում են փոքր, անհատական նախագծեր, ինչպիսիք են To Do List Application, Bash Clone, Interpreter և այլն։ Նախագծերն ունեն տեխնիկական ղեկավարներ, ովքեր հետևում են ուսանողների աշխատանքներին և անցկացնում Code Review սեսիաներ։ Այս փուլում նույնպես ուսանողները մասնակցում են շաբաթական քննությունների, որոնք ձախողելու դեպքում դուրս են մնում Lab-ից, բայց հնարավորություն ունեն միանալ «Մակարդակ 0. Combat Skills» փուլին, որպեսզի արագ լրացնեն բացերը։

Մակարդակ 2. Special Mission

Այս փուլից սկսվում է Lab-ի R&D բաժինը, որտեղ փորձառու ուսանողները մասնակցում են միջին կամ մեծ նախագծերի իրականացմանը։ Փուլի ընդհանուր տևողությունը 3-4 ամիս է։

«Մակարդակ 2. Special Mission» փուլին միանալու համար դիմորդին սպասվում է տեխնիկական հարցազրույց։ Հարցազրույցը հաջողությամբ հաղթահարելու դեպքում ուսանողները սկսում են իրականացնել պրակտիկայի ղեկավարի կողմից վերահսկվող նախագիծը՝ կատարված աշխատանքի համար շաբաթական ներկայացնելով համապատասխան հաշվետվություն։ Շատ դեպքերում նախագծերը կազմակերպվում են որպես թիմային միջոցառումներ, որպեսզի ուսանողները սկսեն ծանոթանալ իրական աշխատանքային միջավայրի և թիմային աշխատանքի նրբությունների հետ։

Այս փուլում և ընդհանրապես Lab-ի R&D բաժնում մոտեցումն ավելի խիստ է և պահաջնում է մասնակցից ինքնուրույնություն և պատասխանատվության բարձր զգացողություն։ Թերի կատարված աշխատանքի, պարբերաբար բացակայությունների դեպքում մասնակիցը լքում է Lab-ը։

Մակարդակ 3. Elite Forces

Այս փուլը բոլոր փուլերից ամենաբարդն է և պահանջում է ուսանողից ժամանակի մեծ ներդրում, հետազոտական ջիղ և պատասխանատվության բարձր զգացողություն։ Այստեղ ուսանողները գիտելիքների ու գործնական հմտությունների հսկա պաշարով միանում են մեծ, բարդ և հետազոտական նախագծերի իրականացմանը։

Այս փուլի տևողությունը չունի հստակ ավարտի ժամկետ և կախված է նախագծի ամբողջական իրականացումից։ Նախագծի իրականացման ընթացքում պրակտիկայի ղեկավարը կազմակերպում է հանդիպումներ, քննարկումներ՝ նախագծման և կոդի ստեղծման բոլոր նրբությունները դիտարկելով։ Փուլին կարող են մասնակցել «Մակարդակ 2. Special Mission» փուլը հաջողությամբ հաղթահարած ուսանողները կամ դիմորդները, որոնք հաջողությամբ կհանձնեն թեստերի և հարցազրույցների շարք։ Սա բացառիկ հնարավորություն է՝ ստեղծել հարուստ պորտֆոլիո և մասնակցել մի ամբողջ internship-ի։

Մակարդակ 4. Lab Engineer

Բոլոր փուլերը հաջողությամբ հաղթահարելուց հետո ուսանողը պատրաստ է աշխատանքի տեղավորվել ցանկացած ընկերություն, որտեղ տվյալ պահին կլինի ազատ հաստիք։ Բացի դա, անմիջապես Code Republic Lab-ը «Մակարդակ 4. Lab Engineer» փուլը դիտարկում է որպես վարձատրվող աշխատանք։ Այս փուլին միացած ուսանողը փաստացի դառնում է Lab-ի աշխատակից։ Երբեմն Lab-ի աշխատակիցը նաև մասնակցում է գործընկեր կազմակերպության internship-ի՝ հետագայում այդ կազմակերպություն տեղափոխվելու միտումով։

internship

Պրակտիկայի ծրագրեր (internship)

Որոշակի հաճախականությամբ Code Republic Lab-ը կազմակերպում է նաև պրակտիկայի ծրագրեր (internship), որոնց կարող են դիմել նաև այն դիմորդները, որոնք Ակադեմիայի ուսանող չեն։ Նման պրակտիկայի ծրագրերը մեծ հնարավորություն են փորձառու ուսանողների համար՝ նախապատրաստվել իրական աշխատանքին։ Բաց internship-երը միջինում տևում են մինչև 6 ամիս և նպատակաուղղված են մասնակիցների գործնական և հաղորդակցման հմտությունները զարգացնել, ինչպես նաև խորացնել նախագծողական գիտելիքները։