C++ Synergy: Cross-Platform GUI Development with Qt

C++-ի ամենաընդգրկուն և ամենախորացված դասընթացը, որտեղ դիտարկվում են ոչ միայն հիմունքները, այլև Qt գործիքների ամբողջ շարքը՝ GUI-ի մշակման համար։

Coding bootcamp
Սկսնակների համար
6 ամիս
Շաբաթական 3 օր՝ օրական 2 ժամ

6 ամիս՝ 65 000 դրամ ամսական

Core C++-ի և Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման հիմունքների մասնագիտացում

Շաբաթական 3 օր։

C++-ը հիմնարար ծրագրավորման լեզու է, որը թույլ է տալիս ստեղծել և մշակել հզոր ծրագրային լուծումներ տարբեր հարթակներում

Տիրապետելով C++-ին և Qt-ին՝ դուք մասնագիտանում եք գրաֆիկական ինտերֆեյսի մշակման մեջ

Դասընթացն ունի յուրօրինակ կառուցվածք, որը թույլ է տալիս ուսանողներին ստեղծել Desktop ծրագրեր, օգտագործողի ինտերֆեյս (User Interface) և ավելին Qt-ի միջոցով։

Qt-ն ապահովում է ուժեղ ցանցային հարթակ, որը թույլ է տալիս մշակողներին ստեղծել ցանցային ծրագրեր, օգտագործելով TCP/IP, UDP, HTTP և WebSocket-ներ:

Qt-ն ապահովում է մուլտիմեդիա բաղադրիչների հարուստ հավաքածու, որոնք թույլ են տալիս մշակողներին ստեղծել մուլտիմեդիա հավելվածներ, ներառյալ աուդիո և վիդեո նվագարկման, ձայնագրման և հոսքային աջակցություն:

Դասընթացը հագեցած է բազմաթիվ գործնական և ուսումնական նախագծերով, իսկ ուսանողները հնարավորություն ունեն առանց հավելավճարի միանալ պրոդուկտների իրականացման մեծ թիմին՝ պորտֆոլիոն համալրելու և գործնական հմտությունները հղկելու համար։

Մանրամասներ

Դասընթացի համառոտ կառուցվածքը

Բացի համակարգչային գիտության հիմունքներից, դասընթացը խորությամբ թաթախվում է օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման և մետածրագրավորման թեմաների մեջ

Պրակտիկ նախագծերն ու պրոդուկտների իրականացումը համալրում են ուսանողների պորտֆոլիոն

Առաջին մոդուլ. Core C++

 • C++-ը որպես ընդհանուր նշանակության ծրագրավորման լեզու
 • Լեզվի բոլոր բազային կոմպոնենտները (փոփոխականներ, պայման, ցիկլ)
 • Հիշողության կառավարում
 • Ցուցիչներ և հղումներ
 • Ֆունկցիաներ, ռեկուրսիա, զանգվածներ
 • Struct, Enum, և Storage Class Specifier-ներ
 • Կլաս և օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման հիմունքներ
 • Operator Overloading և OOP Elements
 • Design Patterns և SOLID Principles
 • Ֆունկցիոնալ ծրագրավորում, լամբդաներ
 • Templates
 • Standard Template Library: Containers, Iterators, Algorithms
 • Exceptions
 • Multithreading basics
 • մի շարք այլ թեմաներ

Երկրորդ մոդուլ. Cross-platform GUI development with Qt

 • Qt Internals and Architecture: Qt-ի իրականացումը տարբեր հարթակներում
 • Fundamentals of Qt Programming: Signal-ներ և Slot-եր
 • Core Qt Modules: Հիմնական մոդուլներ՝ QtCore, QtGui, QtWidgets
 • Layouts and Complex Widgets: Ծանոթություն բարդ վիդջեթների հետ, ինչպիսիք են QListWidget, QTreeView և QTableView
 • Dialogs and Standard Forms
 • File and Resource Management: Կարդալ և գրել ֆայլեր, մշակել JSON, XML և երկուական տվյալներ
 • Database Programming: Ինտեգրում SQL տվյալների բազաների հետ՝ օգտագործելով QSql
 • Network and Concurrency
 • Multimedia Integration: QMultimedia
 • Testing Qt Applications: Qt Test-ի ներածություն
 • Deployment: Տարբեր օպերացիոն համակարգերում Qt ծրագրեր կազմելու և տեղակայելու մեթոդներ