Graphic Design in Practice

Դարձի՛ր պահանջված և մրցունակ գրաֆիկ դիզայներ։

Coding bootcamp
Սկսնակների համար
4 ամիս
Շաբաթական 2 օր՝ օրական 2 ժամ

4 ամիս՝ 55,000 դրամ ամսական

Գրաֆիկ դիզայնի դասընթաց սկսնակների համար

Շաբաթական 2 օր։

Դասընթացի ընթացքում կծանոթանաք գրաֆիկ դիզայնի բազային գիտելիքներին, ինչպիսիք են` կոմպոզիցիա, գույն, գույնի տեսություն, տիպոգրաֆիա:

Picsart Academy-ի գրաֆիկ դիզայնի դասընթացը ձեզ կտա անհրաժեշտ բոլոր տեսական և գործնական գիտելիքները, կսովորեցնի օգտագործել բոլոր անհրաժեշտ գործիքները:

Դասընթացի շրջանակներում կհմտանաք այնպիսի ծրագրերում, ինչպիսիք են Adobe Illustrator-ը և Adobe Photoshop-ը, ինչպես նաև կստանաք բազային գիտելիքներ Adobe After Effects ծրագրից, որոնց միջոցով կզարգացնեք ձեր գործնական հմտությունները և ստեղծագործական միտքը:

Մանրամասներ

Դասընթացի համառոտ կառուցվածքը

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop և Adobe After Effects

 • Ծրագրերի ինտերֆեյս
 • Աշխատանքային ֆայլերի ստեղծում
 • Աշխատանքային ֆայլերի ֆորմատներ
 • Գործիքակազմ և նրանց կիրառությունը
 • Մանիպուլյացիա օբյեկտների հետ
 • Մանիպուլյացիա տեքստերի հետ
 • Լույս և ստվեր
 • Կոմպոզիցիայի ստեղծում
 • Նկարների մշակում
 • Mock up-ների ստեղծում
 • Աշխատանք վրձիններով
 • Հեղինակային վրձինների ստեղծում
 • AI-ի դերը ծրագրերում
 • Աշխատանք 3D օբյեկտների հետ
 • Անիմացիա

Գունատեսություն

Գունատեսության շնորհիվ կհասկանաք գույնի հոգեբանությունը և ճիշտ կիրառությունը:

 • RGB և CMYK գույներ
 • Գույնի ընկալումը
 • Գունային շրջան
 • Գունային համադրություններ
 • Երանգ, հագեցվածություն և լուսավորություն
 • Գույնի ազդեցությունը դիզայնում

Կոմպոզիցիա

Աշխատանքի գրագետ կատարում, լույս և ստվեր, հեռանկար, ոճերը գրաֆիկ դիզայնում:

 • Սիմետրիա և ասիմետրիա
 • Ստատիկա և դինամիկա
 • Մոդուլային ցանցը գրաֆիկայում
 • Մոդուլի ստեղծում
 • Կոնտրաստ
 • Համամասնություն
 • Հիերարխիա
 • Ոճեր

Բրենդինգ

Ընդհանուր պատկերացում բրենդի և դրա ստեղծման մասին գրաֆիկ դիզայնի ոլորտում:

 • Mood board
 • Logo
 • Personality
 • Strategy
 • Messaging
 • Marketing and Advertising
 • Brand Guidelines

Գործնական հանդիպումներ

Կիրականացնենք 10 և ավել նախագծեր, որոնք կօգնեն հեշտ և արագ յուրացնել ծրագրերը:

 • 2D կերպարների ստեղծում
 • Կստեղծեք վիզուալներ ձեր իսկ նկարներով
 • Թիմային աշխատանք
 • Բրենդի ստեղծում
 • Պաստառների ստեղծում
 • Անիմացիա

Ազատ ֆորմատի դասեր

Ունենալու ենք նաև ազատ ֆորմատի դասեր, որոնց շրջանակներում կքննարկենք այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են՝

 • CV-ի պատրաստում
 • Դիզայնը Հայաստանում
 • Freelance հարթակներ
 • Ինչպե՞ս գտնել աշխատանք