JavaScript Renaissance: Core JS, React.js, Node.js

JavaScript-ի ամենամեծ և ամենասպասված դասընթացը Արմեն Մարջինյանի հետ, որտեղ դիտարկվում են ոչ միայն հիմունքները, այլև ամբողջ գործիքակազմն ու ֆրեյմվորկները Frontend վեբ և Backend վեբ ծրագրավորողների համար։

Coding bootcamp
Սկսնակների համար
7 ամիս
Շաբաթական 4 օր՝ օրական 2 ժամ

7 ամիս՝ 65 000 դրամ ամսական

Անցնելով Core JS՝ մասնագիտանում եք Frontend Web ծրագրավորման կամ Backend Web ծրագրավորման մեջ

Շաբաթական 4 օր։

Դասընթացը յուրահատուկ է իր կառուցվածքով։ Ուսանողները կարող են մասնագիտանալ React.js, Next.js, Vue.js կամ Node.js ուղղվածություններով։

Համապատասխանաբար Frontend և Backend վեբ ծրագրավորման ուղղվածությունները հնարավոր է նաև համատեղել՝ կրթվելով որպես Full Stack JavaScript ծրագրավորող։

Դասընթացի դասախոսն է «JavaScript. ինտերակտիվ ծրագրավորում» և «React.js. ինտերակտիվ ծրագրավորում» գրքերի հեղինակ Արմեն Մարջինյանը։

JavaScript-ին զուգահեռ ուսանողներն անցնելու են նաև կոդի կատարման ցածր մակարդակի դետալները, այդ թվում՝ JavaScript-ի և համապատասխան engine-ների աշխատանքի նրբությունները։

Դասընթացը հագեցած է բազմաթիվ գործնական և ուսումնական նախագծերով, իսկ ուսանողները հնարավորություն ունեն առանց հավելավճարի միանալ պրոդուկտների իրականացման մեծ թիմին՝ պորտֆոլիոն համալրելու և գործնական հմտությունները հղկելու համար։

Մանրամասներ

Դասընթացի համառոտ կառուցվածքը

Բացի համակարգչային գիտության հիմունքներից, դասընթացը խորությամբ թաթախվում է JavaScript-ի և՛ Backend, և՛ Frontend ուղղվածություններում

Պրակտիկ նախագծերն ու պրոդուկտների իրականացումը համալրում են ուսանողների պորտֆոլիոն

Առաջին մոդուլ. Core JavaScript

 • Լեզվի բոլոր բազային կոմպոնենտները (փոփոխականներ, պայման, ցիկլ)
 • Ֆունկցիաներ, ռեկուրսիա, զանգվածներ
 • Execution Context
 • Scopes և Closure
 • Օբյեկտ, օբյեկտի կառուցվածքը
 • Կլաս և օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման հիմունքներ
 • Prototypal ժառանգում
 • Ասինքրոն ծրագրավորում
 • Promise
 • Worker Threads
 • HTTP հարցումներ
 • JAvaScript ստանդարտ գրադարան
 • Webpack կոնֆիգուրացիաներ
 • TypeScript
 • Canvas API
 • DOM
 • Web Storage
 • մի շարք այլ թեմաներ

Երկրորդ մոդուլ. React.js, Next.js, Vue.js

 • Library եւ Framework: Vue.js vs jQuery համեմատական վերլուծություն
 • Node package manager: npm vs npx: React -ի պրոյեկտի ստեղծումը: JSX, state, render, component, list կոնցեպտները
 • Virtual DOM, reconciliation: Component Life-Cycle Methods
 • Ֆունկցիոնալ կոմպոնենտ: hook-եր: useState, useEffect -ի մակարդակները, multi-component architecture
 • Controlled եւ Uncontrolled կոմպոնենտներ: useRef, React-Hook- Form: Form վալիդացիայի հիմնական ձեւերը
 • React-Router-Dom: Browser Router, useNavigate, Link, NavLink կոմպոնենտներ: useParams, useLocation hook-երը
 • Context API. Multiple Contexts.
 • Օպտիմալացում: useMemo, React.memo, useCallback: Data Flow - ի անալիզը կոմպոնենտային հիերարխիայում
 • Redux Toolkit: configureStore, createSlice: Ասինքրոն action-ներ: createAsyncThunk
 • Server-side rendering և Next.js
 • Vue.js

Երրորդ մոդուլ. Node.js

 • Node ներածություն: V8 հիշողության մոդելը, libuv, Event Loop Setup եւ առաջին app-ի ստեղծումը: Մոդուլյար ծրագրավորում: Մոդուլներ Common.js-ի եւ ES6 ստանդարտով: http եւ fs մոդուլներ: Վեբ սերվերի ստեղծումը: Պարզագույն Routing:
 • Express ներածություն: Routing, MVC pattern: pug view engine-ը: body-parser: http request-ի տեսակները: Ejs, handlebars: custom view engine-ի մշակում: crud with fs:
 • MySQL տվյալների բազա: Նախագծման եւ նորմալիզացիայի ընդհանուր սկզբունքները: 1NF, 2NF, 3NF ձեւեր: Բազայի մոդելավորման օրինակներ:
 • NOSQL ներածություն: MongoDB, Mongoose
 • Sequelize և SQL Alchemy
 • Rest API: Postman, cUrl, JWT auth, Swagger:
 • GraphQL
 • Socket.io: Real-Time app-ների մշակում: One to one եւ multiroom chat-ի օրինակ
 • Nest.js: Nest CLI, Structure, modules, controllers, providers, DB access, open API, Auth: