Python Odyssey: Building Scalable Backend Applications

Python-ի ամենասպասված դասընթացը, որտեղ դիտարկվում են ոչ միայն հիմունքները, այլև ամբողջ գործիքակազմն ու ֆրեյմվորքները Backend վեբ ծրագրավորողների համար։

Coding bootcamp
Սկսնակների համար
6 ամիս
Շաբաթական 3 օր՝ օրական 2 ժամ

6 ամիս՝ 65 000 դրամ ամսական

Core Python-ի և Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման հիմունքների մասնագիտացում

Շաբաթական 3 օր։

Դասընթացը եզակի է իր կառուցվածքով ՝ ուսանողներին հնարավորություն ընձեռելով մասնագիտանալ Python-ի վրա հիմնված տարբեր տեխնոլոգիաների մեջ։

Ուսանողները հնարավորություն ունեն մասնագիտանալ երկու ամենահզոր և ամենատարածված ֆրեյմվորքներին՝ FastAPI և Flask։

Մասնակիցները փորձ ձեռք կբերեն ոչ միայն Python ծրագրավորման մեջ, այլ նաև կսովորեն մետածրագրավորման և ցանցային ծրագրավորման հիմնական գործառույթները, որոնք անհրաժեշտ են Backend ծրագրավորող դառնալու համար։

Դասընթացը հագեցած է բազմաթիվ գործնական և ուսումնական նախագծերով, իսկ ուսանողները հնարավորություն ունեն առանց հավելավճարի միանալ պրոդուկտների իրականացման մեծ թիմին՝ պորտֆոլիոն համալրելու և գործնական հմտությունները հղկելու համար։

Մանրամասներ

Դասընթացի համառոտ կառուցվածքը

Բացի Python հիմունքներից, դասընթացը խորությամբ ներկայացնում է և՛ FastAPI, և՛ Flask ֆրեյմվորքների առավելությունները և տարբերությունները

Պրակտիկ նախագծերն ու պրոդուկտների իրականացումը համալրում են ուսանողների պորտֆոլիոն

Առաջին մոդուլ. Core Python

 • Python-ի աշխատանքը ցածր մակարդակում
 • Հիշողության կառավարում
 • Լեզվի բոլոր բազային կոմպոնենտները (ներկառուցված տիպեր, պայման, ցիկլ)
 • Ֆունկցիաներ, ռեկուրսիա, զանգվածներ
 • Iterations և Comprehensions
 • Scopes և Closure
 • Generations
 • Կլաս և օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման հիմունքներ
 • Operator Overloading և OOP Elements
 • Class և Function Decorators
 • Exceptions
 • Design Patterns և SOLID
 • Metaprogramming և Metaclasses
 • Type Checking with MyPy
 • PEP 8, Code Style
 • The Global Interpreter Lock (GIL)
 • Concurrency, Parallelism, and Asynchrony
 • Asyncio Library
 • Event Loop
 • Multithreading and Multiprocessing
 • մի շարք այլ թեմաներ

Երկրորդ մոդուլ. Python FastAPI Development: Starting with Network Essentials

 • TCP/IP և Port-եր: TCP/IP արձանագրությունների հիմունքները, Port համարներ և դրանց կարևորությունը
 • Ընդհանուր ցանցային արձանագրություններ (HTTP/HTTPS, SSH)
 • First API: Ստեղծել առաջին հավելվածը՝ օգտագործելով Fast API
 • Requests and Routing: Handle various types of client requests and create robust URL routes
 • Data Handling with Pydantic: Տվյալների վավերացման և սխեմաների որոշման մոդելների օգտագործում
 • Dependency Injection
 • Authentication and Authorization։ Իրականացնել պաշտպանված API-ներ ՝ օգտագործելով OAuth2 և JWT token-ներ
 • Async և Await
 • Database Basics: relational vs. non-relational դատաբազաներ
 • Integrating PostgreSQL։ SQLAlchemy ORM և CRUD գործողություններ
 • Testing: Միավոր թեստերի ստեղծում Pytest-ի միջոցով

Երրորդ մոդուլ. RESTful APIs with Flask and MongoDB

 • REST ներածություն: RESTful դիզայնի սկզբունքները և կարևորությունը վեբ ծրագրավորման համար
 • Request and Response օբյեկտներ: Մուտքային տվյալների մշակում և ելքային պատասխանների կառավարում
 • NOSQL ներածություն: MongoDB
 • Rest API: Postman, cUrl, JWT auth, Swagger:
 • Deployment։ Հասկանալ տեղակայման տարբեր ռազմավարությունների դրական և բացասական կողմերը (blue-green, canary, rolling updates)
 • Continuous Integration/Continuous Deployment with GitHub Actions
 • Web Server Configuration with Nginx
 • SSL Configuration and Optimization: Implementing HTTPS with SSL/TLS, optimizing Nginx for performance (caching, load balancing).